udržitelné materiály

Při uplatňování tohoto přístupu zařazujeme do výroby materiály, které jsou svou výrobou udržitelné a jejich certifikáty zaručují většinou sociální a enviromentální aspekt.