Díky InZlinu jsme mohly poslat tisíce úsměvů do Zlína!
V elektronické podobně si můžete rozhovor přečíst na straně 22.